Nieuws


Ben je op zoek naar meer informatie, advies of ondersteuning? Bekijk de onderstaande lijst om de juiste weg in te slaan!

Zes woningcorporaties in de regio Arnhem hebben een gezamenlijke onafhankelijke klachtencommissie, de Klachtencommissie Woningcorporaties Arnhem. Deze Klachtencommissie behandelt klachten van huurders, toekomstige huurders, of voormalige huurders van de aangesloten corporaties, namelijk:

 • Baston Wonen
 • Portaal
 • Vivare
 • Volkshuisvesting Arnhem
 • Woningstichting Heteren
 • Woonstichting Valburg


Vanwege het aflopen van de termijn van de huidige voorzitter is de commissie op zoek naar een

Voorzitter

Profiel

De voorzitter die we zoeken voldoet aan het volgende profiel:

 • een (praktiserend) jurist (huurrecht, bestuursrecht, burgerlijk recht)
 • een tactische maar doortastende bruggenbouwer met overwicht in complexe situaties
 • die belangstelling heeft voor de volkshuisvesting en kennis van of ervaring met de taken en positie van corporaties
 • met oog voor belang, positie en beleving van de huurder en die in staat is om van daaruit het gesprek met de huurder te voeren
 • die bewaakt dat de commissie binnen de kaders van het reglement functioneert• zonder binding met corporaties of instituten op het gebied van sociale woningbouw of belangenbehartiging op het gebied van wonen in de regio1
 • iemand met goede communicatieve en sociale vaardigheden, die in staat is om in een kleine commissie collegiaal samen te werken
 • die zich onafhankelijk opstelt en streeft naar consensus binnen de commissie


Taken en verantwoordelijkheden

 • voorzitten van zittingen
 • beoordelen en vaststellen van de door de secretaris opgestelde adviezen
 • aanspreekpunt voor de secretaris voor juridische kwesties, waaronder het beoordelen van de ontvankelijkheid van klachten


Tijdbesteding
De Klachtencommissie vergadert ongeveer één dagdeel per maand volgens een jaarlijks vast testellen vergaderschema. De vergaderfrequentie en de duur van de zittingen is afhankelijk van het aantal zaken dat bij de Klachtencommissie binnenkomt. Over het algemeen worden eenmaal per maand twee à drie klachten behandeld. De aard van de klachten is divers. De voorzitter ontvangteen vaste vergoeding per zitting en een aanvullende vergoeding voor overige werkzaamheden.De tijdsbesteding is circa 8-12 uur per maand.


Reageren?

Voldoet u aan het geschetste profiel en wilt u deze uitdaging samen met de commissieleden ende secretaris oppakken, dan nodigen we u van harte uit om te solliciteren. U kunt uwsollicitatiebrief en CV sturen naar Karen Malta, ambtelijk secretaris,(secretariaat@klachtencommissiearnhem.nl). Voor vragen is zij bereikbaar op: 085-1305923.


We ontvangen u uw reactie graag voor 22 december 2023. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdagmiddag 2 februari 2024. We streven ernaar de vacature per 1 maart 2024 in te vullen.

1 De voorzitter en leden van de Klachtencommissie mogen omwille van de onafhankelijkheid geen binding met de aangesloten corporaties hebben. Wat dat precies inhoudt leest u in artikel 3 lid 5 van ons reglement.

Zes woningcorporaties in de regio Arnhem hebben een gezamenlijke onafhankelijke klachtencommissie, de Klachtencommissie Woningcorporaties Arnhem. Deze Klachtencommissie behandelt klachten van huurders, toekomstige huurders, of voormalige huurders van de aangesloten corporaties, namelijk:

 • Baston Wonen
 • Portaal
 • Vivare
 • Volkshuisvesting Arnhem
 • Woningstichting Heteren
 • Woonstichting Valburg


De Commissie bestaat uit één onafhankelijke voorzitter, twee leden op voordracht van dehuurdersorganisaties en twee leden op voordracht van de corporaties.Vanwege het aflopen van de termijn van de huurdersleden is de commissie op zoek naar

Twee huurdersleden
Profiel

 • affiniteit met de sociale huursector, bij voorkeur huurder
 • goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • onafhankelijke opstelling1
 • ofwel: aantoonbare (werk)ervaring in het sociaal-maatschappelijke domein
 • ofwel: aantoonbare (werk)ervaring als bouwkundige


Tijdbesteding
De Klachtencommissie vergadert ongeveer een keer per maand gedurende één dagdeel volgenseen jaarlijks vast te stellen vergaderschema. Naast de voorzitter is bij elke vergadering steeds bijtoerbeurt één huurderslid en één corporatielid aanwezig. De vergaderfrequentie en de duur vande zittingen is afhankelijk van het aantal klachten dat bij de commissie binnenkomt. Over hetalgemeen worden eenmaal per maand twee tot drie klachten behandeld. De aard van de klachtenis heel divers. Vaak gaat het om vraagstukken die verband houden met het beleid, de werkwijzeof dienstverlening van de corporaties. De leden ontvangen een vaste vergoeding per zitting. De tijdbesteding bedraagt circa 4 tot 6 uur per zitting.


Reageren?

Voldoet u aan het geschetste profiel en wilt u deze uitdaging samen met de commissieleden ende secretaris oppakken, dan nodigen we u van harte uit om te solliciteren. U kunt uw sollicitatiebrief en CV sturen naar Karen Malta, ambtelijk secretaris, (secretariaat@klachtencommissiearnhem.nl). Voor vragen is zij bereikbaar op: 085-1305923. We ontvangen uw reactiegraag vóór 22 december 2023.


We ontvangen u uw reactie graag voor 22 december 2023. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdagmiddag 2 februari 2024. We streven ernaar de vacature per 1 maart 2024 in te vullen.


Procedure
Na 22 december 2023 zullen twee vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties een selectie maken van de kandidaat-huurders met wie zij op dinsdagmiddag 23 januari en vrijdagmiddag 26 januari 2024 sollicitatiegesprekken zullen voeren. Vervolgens zullen zij twee kandidaat-leden voorbenoeming voordragen aan de bestuurders van de aangesloten corporaties. De commissie streeft naar een benoeming per 1 maart 2024.

1 Voorzitter en leden van de Klachtencommissie mogen omwille van de onafhankelijkheid geen binding met deaangesloten corporaties hebben. Wat dat precies inhoudt leest u in artikel 3 lid 5 van ons reglement.

Vragen of suggesties? 
Stuur ons een bericht!

Wel willen we uiteraard graag in contact blijven met onze huurders en houden we nog wel de inloop avonden in afgeslankte vorm en alleen op afspraak.

Heeft u een probleem waar u met Vivare niet uit kan komen of heeft u gewoon een vraag? 
Vul dan het formulier in om een afspraak te maken.

Kan uw vraag niet wachten? 
Neem dan gerust contact met ons op via info@hvts.nl of per post op antwoordnummer 6025,6930 ZX Westervoort ter attentie van HVTS.

Wij zijn altijd op zoek naar bestuursleden. Wilt u ook iets betekenen voor de huurders? 
Neem dan direct contact op via info@hvts.nl.

© Huurdersvereniging Twee Stromenland 2023 | Beeldmateriaal gemaakt door Karlo Bolder

Powered by eazyonline