Even voorstellen


Oprichting huurdersvereniging Twee Stromenland

Woningcorporatie Vivare ontstond in 2001 en heeft als kerntaak het bouwen, onderhouden en verhuren van sociale huurwoningen. Huurdersvereniging Twee Stromenland is in 10 oktober 1995 opgericht. Het bestuur van de vereniging bestaat uit huurders die zich op vrijwillige basis actief inzetten om de belangen te behartigen voor alle inwoners van Westervoort, Duiven, Groessen en Loo die een woning huren bij Vivare.

Anke Bakker

Voorzitter

Mania Visser

Bestuurslid

Wat doen we als HVTS?

Huurdersvereniging

Als huurdersvereniging Twee Stromenland zitten we regelmatig aan tafel met Vivare en bij een groot aantal onderwerpen geven wij advies en hebben instemmingsrecht.

Wij adviseren je onder anderen over punten als:

• Jaarlijkse huurverhoging 

• Klantgerichtheid van Vivare 

• Communicatie met huurders 

• Voorzieningen

• Servicekosten

• Inrichting van nieuwe wijken

• Regulier onderhoud

• Renovatiebeleid

• Begeleid wonen

• Ouderenbeleid

Huurder van Vivare

Als huurder van Vivare heb je uiteraard niet alleen plichten, maar zeker ook rechten. Wij zijn er als huurdersvereniging Twee Stromenland ook om je te ondersteunen bij je rechten.

Wij adviseren je onder anderen over punten als:

• Bijstaan bij conflicten 

• Adviseren bij renovatie 

• Informeren over uw rechten 

• Bijstaan in buurtoverlast 

• Adviseren in erfafscheidingen

Onze belangen


Vanaf het moment dat huurdersvereniging Twee Stromenland is opgericht, hebben we ons ingezet voor huurders. Maar sinds 2015 zijn in twee wetten een aantal rechten en plichten vastgelegd, waardoor wij als huurdersvereniging aanspraak kunnen maken op bepaalde zaken. Nu kunnen wij nog beter opkomen voor onze achterban. Met name door deze rechten is het eenvoudiger geworden om invloed uit te oefenen op Vivare.

De nieuwe Overlegwet

Dankzij de nieuwe Overlegwet, die 1 juli 2015 van kracht werd, heeft elke huurdersvereniging:

• Recht op informatie 

• Recht op het uitbrengen van (schriftelijk) advies over fusie, leefbaarheid,   herstructurering, wonen en zorg én de inzet van Vivare voor prestatieafspraken 

 met de gemeente 

• Instemmingsrecht bij het servicekostenbeleid.

Woningwet 2015

Huurdersorganisaties hebben op grond van de Woningwet 2015 een aantal extra bevoegdheden:

• Ze mogen hun ‘zienswijze’ geven bij verkoop van huurwoningen; 

• Ze kunnen een ‘bindende’ voordracht doen voor minstens een derde van de Raad    van Toezicht van een corporatie; 

• Ze hebben instemmingsrecht bij fusies tussen corporaties;

• Ze zijn sinds 1 juli 2015 volwaardig (overleg)partner bij het maken van lokale ‘prestatieafspraken’ op het gebied van wonen. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties moeten die afspraken samen maken.

Kom langs op een van onze inloop avonden!

Wel willen we uiteraard graag in contact blijven met onze huurders en houden we nog wel de inloop avonden in afgeslankte vorm en alleen op afspraak.

Heeft u een probleem waar u met Vivare niet uit kan komen of heeft u gewoon een vraag? Vul dan het formulier in om een afspraak te maken.

Kan uw vraag niet wachten? 
Neem dan gerust contact met ons op via 
info@hvts.nl of per post op antwoordnummer 6025,6930 ZX Westervoort ter attentie van HVTS.

Wij zijn altijd op zoek naar bestuursleden. Wilt u ook iets betekenen voor de huurders? 
Neem dan direct contact op via  info@hvts.nl.

© Huurdersvereniging Twee Stromenland 2023 | Beeldmateriaal gemaakt door Karlo Bolder

Powered by eazyonline